Mest ud af besøget

Til eleverne:

 • Husk at have det sjovt!
 • I møder andre unge, der ved noget om naturvidenskab. Spørg, vær nysgerrig!
 • Adfærd i parken
  – Levende dyr – ikke drille!
  – Affald i parken – forbudt! Brug skraldespandene
  – Teltene er i hele parken. Sørg for at komme rundt, brug kortet
  – Orienter Jer – toiletter, slikbod, aftal et mødested og -tid

Til læreren:

 • Hav klare mål! Både for det faglige og det sociale
 • Hvad skal eleverne tage med sig hjem fra Naturvidenskabsfestival Aalborg, som de kan arbejde videre med?
 • Hvordan kan eleverne sætte besøget ind i en større sammenhæng
 • Hav en samtale med dine elever om naturvidenskab, inden besøget i zoo. Det handler om
  – Hvad er naturvidenskab?
  – Hvad kan man bruge det til?
  – Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt
 • Stil evt. eleverne en konkret og overskuelig opgave, fx “Tag 3 billeder af noget der er særligt interessant”
 • Husk at være nysgerrig og undersøgende sammen med eleverne
 • Husk også at få en kop kaffe i VIP-teltet, mød nye, gamle og ukendte kolleger