Om Naturvidenskabsfestival Aalborg

Naturvidenskabsfestivalen (tidligere kendt som “Dansk Naturvidenskabsfestival”) er en national festival, som har til formål at skabe engagerende naturvidenskabelige oplevelser blandt børn og unge. En festival, som foregår i hele landet og involverer skoler, museer, biblioteker mm. Festivalen er et projekt under Astra.

Om Naturvidenskabsfestival Aalborg

”Naturvidenskabsfestival Aalborg” er blot én ud af mange festivaler og initiativer, som finder sted i forbindelse med den landsdækkende Naturvidenskabsfestival.

“Naturvidenskabsfestival Aalborg” er med sine mange besøgende (ca. 18.000 besøgende i 2014), den største af disse festivaler.

Hvordan gør vi?

Ved at lade eleverne eksperimentere med naturvidenskaben, ønsker vi både at fastholde nuværende elever, men også at give elever, der ellers ikke er interesserede, lyst til uddannelse med naturvidenskabelig islæt. Det sker igennem at vise inspirerende undervisning/aktiviteter, skabe dialog om naturvidenskabelige emner og give muligheder for deltagerne at udveksle erfaringer om formidling af naturvidenskab.46167_dnf_elefant

Det er eleverne og deres egen naturvidenskabelige selvforståelse og faglighed, der er i centrum. Således sker formidlingen primært fra elev til elev dvs. fra gymnasieelever til folkeskoleelever, fra studerende til grundskole- og gymnasieelever.

Økonomi

Naturvidenskabsfestival Aalborg er organiseret således at institutionerne bag styregruppens medlemmer hvert år sørger for, at der gives midler til planlægningsmøder og, at infrastrukturen bag festivalen kan opretholdes.

Derudover søges der hvert år et beløb blandt fonde og sponsorer for at kunne gøre indgang og transport for de besøgende til naturvidenskabsfestivalen så billig som mulig. Således er festivalen støttet af en række af fonde, institutioner og virksomheder.

For nærmere information, se denne arbejdsbeskrivelse for styregruppen (pdf-format).